غذاي موردعلاقه نامزدتان را بگوييد ! ما شخصيت او را به شما خواهيم گفت !

يك قاعده كلي مي‌گويد ، آقايان شكموتر از خانم‌ها هستند و غذا براي آن‌ها مهم‌تر است. در كشور خودمان هم هميشه به زنان توصيه مي‌‌شود براي به دست آوردن دل همسران خود، براي آن‌ها غذاي خوشمزه بپزند اما شايد اكثر زنان ندانند كه از روي سليقه غذايي و علائق غذايي خواستگار، نامزد يا همسر شان مي‌توانند به شخصيت و روحيات او پي ببرند. در‌واقع اين مطلب توسط تحقيقات گروهي از محققان و پژوهشگران به دست آمده است ومي‌تواند بسيار به كار شما بيايد. البته طبيعي است اين نكته‌ها در مورد همه صادق نباشد و فكر نكنيد همه آدم‌ها با يك علاقه خاص حتما شخصيت‌ يكساني دارند. ادامه مطلب »